Quảng Ninh điều chuyển vốn đầu tư công nhiều dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến hết tháng 6, kế hoạch chi đầu tư công bố trí trên 18.700 tỷ đồng, chiếm 57% tổng chi ngân sách địa phương; nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầy tư công mới đạt 38,7% kế hoạch.
Cầu Cửa Lục 1 thi công đạt 70% khối lượng công việc. Ảnh: Đỗ Phương

Cầu Cửa Lục 1 thi công đạt 70% khối lượng công việc. Ảnh: Đỗ Phương

Đến hết tháng 6, tổng kế hoạch vốn chi đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là trên 18.700 tỷ đồng, chiếm 57% tổng chi ngân sách địa phương, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách Trung ương trên 1.900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là trên 10.400 tỷ đồng (chưa bao gồm các nguồn ngân sách tỉnh chưa phân bổ chi tiết), còn lại là ngân sách huyện, xã.

Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 38,7% kế hoạch, cao hơn 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên không đạt theo kỳ vọng của UBND tỉnh với mốc thời gian 30/6 phải giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn.

Cụ thể, với vốn ngân sách cấp tỉnh, năm 2021 nguồn vốn được phân bổ cho 85 dự án chuyển tiếp và 21 dự án khởi công mới. Tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân đạt 45%, cao hơn 7,2% so với cùng kỳ năm 2020, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo. Tuy nhiên, về chi tiết từng dự án vẫn còn 35 dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo.

Về giải ngân vốn ngân sách cấp huyện, đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 34,5%, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số địa phương giải ngân còn thấp không đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh, như: Hạ Long giải ngân đạt 18,5%, Cẩm Phả 30,3%, Cô Tô 20,8%, Vân Đồn 23,7%, Móng Cái 30,6%.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV đã phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 dựa trên cơ sở một số dự án, công trình chưa được triển khai, đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, phân bổ, điều chỉnh 860 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. Trong đó, phân bổ trên 176 tỷ đồng cho 9 dự án có quyết toán dự án hoàn thành và 2 dự án đang triển khai. Điều chỉnh trên 684 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công đối với 19 dự án dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt 50% kế hoạch vốn, bao gồm: 6 dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư; 10 dự án tại địa bàn KKT Vân Đồn, Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Đầm Hà, Cẩm Phả, Hạ Long; 2 dự án hoàn thành không còn nhu cầu về vốn và 1 dự án không đảm bảo giải ngân vốn 100% vào 30/9/2021.

Quảng Ninh điều chuyển vốn đầu tư công nhiều dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ảnh 1
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TX. Đông Triều đến hết tháng 6/2021 đạt gần 50% kế hoạch.

Được biết, nguồn vốn điều chỉnh trên 684 tỷ đồng này sẽ được UBND tỉnh phân bổ nguồn cho dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX Đông Triều giai đoạn 1 (khoảng 658 tỷ đồng); dự án nâng cấp hồ chứa nước Cao Vân (4 tỷ đồng). Số còn lại sẽ được phân bổ cho 9 dự án đã hoàn thành với số vốn trên 20 tỷ đồng, bao gồm: Tuyến đường hành hương khu vực Chùa Hồ Thiên với khu vực Chùa Ngọa Vân; cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc); cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341; mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 3… và phân bổ chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh cho 5 dự án với số vốn trên 1,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ở các cấp ngân sách gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. Bên cạnh tập trung đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công, các sở, ngành, chủ đầu tư cần kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản ở từng cấp ngân sách, chỉ thực sự triển khai dự án khi đã xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Tin bài liên quan