Quý I/2022, doanh thu Hà Đô giảm mạnh do hoạt động bất động sản

Trong quý I/2022, Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 684,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295,75 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 684,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295,75 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 46,6% lên 67,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 26,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 166,67 tỷ đồng về 464,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 468%, tương ứng tăng thêm 21,95 tỷ đồng lên 26,64 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 38,1%, tương ứng tăng thêm 33,85 tỷ đồng lên 122,72 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,1%, tương ứng giảm 9,56 tỷ đồng về 43,15 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý đầu năm ghi nhận 298,62 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận cốt lõi giảm 39% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 26,3% chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến 468%.

Quý I/2022, doanh thu Hà Đô giảm mạnh do hoạt động bất động sản ảnh 1

Cơ cấu doanh thu của Hà Đô trong quý I/2022 (Nguồn: BCTC).

Bên cạnh đó, xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu bất động sản giảm 86,4%, tương ứng giảm 805,32 tỷ đồng về 126,98 tỷ đồng; doanh thu xây lắp giảm 75,9 tỷ đồng về 1 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn giảm 31,94 tỷ đồng về 7,04 tỷ đồng; doanh thu từ thuỷ điện và điện mặt trời, điện gió tăng 97,9%, tương ứng tăng thêm 236,3 tỷ đồng lên 477,7 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù doanh thu thuỷ điện, điện mặt trời và điện gió tăng nhưng không bù đắp được đà lao dốc của lĩnh vực bất động sản, xây dựng và dịch vụ khách sạn suy giảm mạnh nên dẫn tới tổng doanh thu hợp nhất giảm 49,5%.

Trong năm 2022, Hà Đô đặt kế hoạch doanh thu 3.703 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận dương 102,3 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 143,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 16,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Hà Đô tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm lên 15.985,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 9.942 tỷ đồng, chiếm 62,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.609,5 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.477,9 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 267,2 tỷ đồng về 7.108 tỷ đồng và chiếm tới 44,5% tổng nguồn vốn.

Một điểm đáng lưu ý đối với doanh nghiệp bất động sản là người mua trả tiền trước ngắn hạn trong kỳ tăng nhẹ 3% so với đầu năm lên 1.229,99 tỷ đồng. Mặc dù vậy, công ty không thuyết minh chi tiết.

Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2021, công ty ghi nhận 1.194,3 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chủ yếu là trả trước theo hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Công ty cho biết thêm chủ yếu là số dư các khoản thanh toán theo tiến độ từ các khách hàng ký hợp đồng mua bất động sản tại dự án An Khánh - An Thượng và hợp đồng hợp tác, thoả thuận nguyên tắc số 24/HĐHT ngày 20/9/2017 và phụ lục số 1 ngày 20/8/2020 về chuyển giao dự án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến khu đất cơ sở giáo dục thuộc Dự án Hà Đô Centrosa Garden (TP.HCM).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu HDG giảm sàn 3.050 đồng về 43.550 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,240.76

12.39 (1.0%)

 
VNIndex 1,240.76 12.39 1.0%
HNX 309.84 -5.6 -1.81%
UPCOM 95.89 2.69 2.8%
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023