Quý I/2021, PV GAS (GAS) ghi nhận lợi nhuận giảm 12,5% mặc dù giá dầu đang cao hơn kế hoạch

Quý I/2021, PV GAS (GAS) ghi nhận lợi nhuận giảm 12,5% mặc dù giá dầu đang cao hơn kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán GAS - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, GAS ghi nhận doanh thu đạt 17.570,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.057,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,8% và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,4% về chỉ còn 18,6%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm 1,3% so với cùng kỳ về 3.269,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 30,2% so với cùng kỳ về 263,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 21,7% lên 534,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 81,5% lên 353,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ biên lợi nhuận gộp giảm dẫn tới lợi nhuận gộp giảm, bên cạnh đó doanh thu tài chính giảm mạnh, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh đã dẫn tới lợi nhuận 12,5% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu tài chính giảm do lãi tiền gửi, tiền cho vay trong kỳ giảm từ 364,6 tỷ đồng về còn 236,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng trong đó chi phí vận chuyển tăng từ 185 tỷ đồng lên 244,6 tỷ đồng; đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 81,5% chủ yếu do doanh nghiệp bất ngờ ghi phí sử dụng thương hiệu phải trả cho tập đoàn 147,7 tỷ đồng, cùng kỳ không có ghi nhận.

Được biết, trong năm 2021, GAS dự kiến tổng doanh thu là 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8.795 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và giảm 11,9% so với thực hiện trong năm 2020. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên kịch bản giá dầu là 45 USD/thùng và tỷ giá là 23.500 đồng/USD.

Như vậy, so với kế hoạch năm tài chính, kết thúc quý I/2021 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.637,2 tỷ đồng và bằng 30% kế hoạch lợi nhuận năm. Ngoài ra, diễn biến giá dầu có dấu hiệu cao hơn nhiều so với dự đoán của GAS so với kế hoạch Đại hội cổ đông là 45 USD/thùng, hiện tại đang giao dịch là 67 USD/thùng, cao hơn 49% so với dự đoán của doanh nghiệp.

Diễn biến giá dầu Brent (Nguồn: Trading economics)
Diễn biến giá dầu Brent (Nguồn: Trading economics)

Bên cạnh lợi nhuận giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh tiếp tục suy giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp giảm 42,9% so với cùng kỳ và chỉ còn dương là 1.374,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do khoản phải thu và tồn kho có dấu hiệu tăng đột biến.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 8,6% so với đầu lên 68.626,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 28.051,8 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 19.093 tỷ đồng và chiếm 27,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 13.439,3 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.200,1 tỷ đồng lên 13.439,3 tỷ đồng; tồn kho tăng 18,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 314,8 tỷ đồng lên 1.977,4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh các khoản phải thu khách hàng lớn như Tổng công ty Điện lực Dầu khí đã tăng từ 583,1 tỷ đồng lên 1.646,2 tỷ đồng; phải thu khác liên quan dự thu doanh thu bán và vận chuyển khí NCS hai tháng cuối quý tăng từ 4.281 tỷ đồng lên 5.261,7 tỷ đồng;

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu GAS tăng 1.600 đồng, tương ứng tăng 1,95% lên 83.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan