Quý II/2021, doanh thu Cienco4 (C4G) giảm 23,1% về 512,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Cienco4 (Mã chứng khoán C4G - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Quý II/2021, doanh thu Cienco4 (C4G) giảm 23,1% về 512,1 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 512,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,1% và 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,1% lên 18,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 7,53 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,7 tỷ đồng lên 77,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,9 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, C4G ghi nhận doanh thu đạt 865,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,2% và 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 21,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 26,35 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ dương tới 150,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của C4G giảm 0,3% so với đầu năm về 7.437,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.525,9 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.493,1 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 721,6 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới 30/6/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 2,3% so với đầu năm về 3.587,1 tỷ đồng và chiếm 48,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu C4G tăng 200 đồng lên 9.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan