Quý III/2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi 21,7 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng vọt do trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào nhóm HNG

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.
Quý III/2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi 21,7 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng vọt do trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào nhóm HNG

Trong quý III, doanh thu thuần của HAG giảm 21% so với cùng kỳ xuống 554,1 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ trái cây chiếm 220 tỷ đồng, doanh thu bán heo chiếm 183 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm 50% nên Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 176,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp 56,2 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính doanh nghiệp giảm 5% về mức 131,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng lên 692 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ chủ yếu do Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn nhập dự phòng 493 tỷ đồng do giảm số dư dự phòng liên quan đến các công nợ tồn đọng trong quá khứ.

Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, Công ty lãi sau thuế 21,7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 568 tỷ đồng). Trong đó, Công ty mẹ mang về 23,7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 187,4 tỷ đồng).

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty giảm 37% về mức 1.364,3 tỷ đồng, song lãi sau thuế đạt 30,1 tỷ đồng (9 tháng năm 2020 lỗ 1.964,8 tỷ đồng); riêng lợi nhuận Công ty mẹ mang về 41,9 tỷ đồng.

Năm nay, HAG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 2.055 tỷ đồng và lãi sau thuế 104 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, HAG đã thực hiện được 37% chỉ tiêu doanh thu và 29% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản doanh nghiệp đến cuối quý III giảm 49% về còn 18.399 tỷ đồng. Trong đó, giảm lớn nhất ghi nhận ở khoản tài sản cố định giảm 77% xuống 2.880 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn giảm 73% xuống 3.252,4 tỷ đồng.

Đồng thời, nợ phải trả cũng giảm 48% còn 13.435 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn và dài hạn giảm 83% và 27% so với đầu năm, lần lượt còn 1.528 tỷ đồng và 6.792 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tạm kết phiên sáng ngày 1/11, cổ phiếu HAG tăng trần 7% lên 5.510 đồng/CP với hơn 27,8 triệu đơn vị được giao dịch.

Tin bài liên quan