Quý III/2021, Khách sạn Đông Á (DAH) tiếp tục ghi nhận lãi hơn 14 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Mã chứng khoán DAH - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.
Quý III/2021, Khách sạn Đông Á (DAH) tiếp tục ghi nhận lãi hơn 14 tỷ đồng

Theo đó, trong quý III/2021, Khách sạn Đông Á ghi nhận doanh thu đạt 181,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khá khiêm tốn với 1,73 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 11,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III/2021, lợi nhuận gộp của công ty đã dương trở lại so với cùng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận gộp tăng 25,91 tỷ đồng lên 19,7 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 359,2% lên 10,8%.

Ngoài ra, trong kỳ, chi phí tài chính tăng 167,4%, tương ứng tăng thêm 3,08 tỷ đồng lên 4,92 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 74,2%, tương ứng giảm 0,49 tỷ đồng về 0,17 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III/2021, hoạt động kinh doanh chính của Công ty đã có lãi trở lại sau một giai đoạn tái cơ cấu.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 314,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ chỉ đạt 7,86 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 5,3 tỷ đồng.

Năm 2021, DAH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần là 505 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 43 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 33,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty đã dương 28,47 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,76 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm 57,93 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 29,46 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính đã bắt đầu tạo dòng tiền cho DAH và Công ty đã dùng số tiền này phục vụ hoạt động mở rộng kinh doanh.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của DAH tăng 26,7% so với đầu năm lên 777,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 533,7 tỷ đồng, chiếm 68,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 134 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu DAH giảm 80 đồng về 9.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan