Quý IV/2022, lợi nhuận Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) giảm 4,2% về còn 9,29 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã chứng khoán HUB - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu tăng 3,7% và lợi nhuận giảm 4,2% trong quý cuối năm 2022.

Trong quý IV/2022, Xây lắp Thừa Thiên Huế ghi nhận doanh thu đạt 107.48 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,29 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 45,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,97 tỷ đồng lên 25,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 48,2%, tương ứng tăng thêm 0,95 tỷ đồng lên 2,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 15,2%, tương ứng tăng thêm 0,42 tỷ đồng lên 3,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 56,2%, tương ứng tăng thêm 7,42 tỷ đồng lên 20,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 424,28 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,64 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2022, HUB đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,6% và 3,2% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đạt 97,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Xây lắp Thừa Thiên Huế tăng 6,3% so với đầu năm lên 841,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 231,8 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 155 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 154,5 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 89 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Quý IV/2022, lợi nhuận Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) giảm 4,2% về còn 9,29 tỷ đồng ảnh 1

Cơ cấu cổ đông HUB biến động trong năm 2022.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm 2022, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, CTCP Kỹ nghệ Lạnh giảm sở hữu từ 26% về còn 0% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Phương Hoa tăng sở hữu từ 0% lên 21,31% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất; CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC) tăng sở hữu từ 3,97% lên 18,66% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn thứ hai…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/1, cổ phiếu HUB đóng cửa giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan