Ra mắt Mạng lưới các doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
Mạng lưới các doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long có 39 thành viên, trong đó có sự tham gia của 24 doanh nghiệp đến từ nhiều thành phần kinh tế của Vùng.
Ban Điều hành Mạng lưới các doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long

Ban Điều hành Mạng lưới các doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6/5, tại TP. Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) cùng với Quỹ châu Á (TAF) đã tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới các doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta Resilient Business Network - MRBN).

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ, đây là Mạng lưới doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đầu tiên của cả nước tập hợp các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia trong việc tham mưu chính sách; mạng lưới hoạt động phi lợi nhuận.

Ông Nguyễn Phương Lam thông tin, Mạng lưới có 39 thành viên, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, viện, trường, cơ quan, ban, ngành. Đặc biệt là sự tham gia của 24 doanh nghiệp đến từ nhiều thành phần kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối với biến đổi khí hậu.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, sự xâm nhập mặn và tình hình hạn hán ở Vùng này đang ở mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến vùng nguyên liệu nông nghiệp và ảnh hướng rất lớn đến hoạt động sản xuất của khu vực. Việc tìm ra giải pháp để thích ứng hiệu quả nhằm giảm tình trạng hạn mặn và những thiệt hại lớn về kinh tế xã hội đang đòi hỏi cần có sự hành động từ các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu.

Tin bài liên quan