Rạng Đông Holding (RDP): 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh âm 205,25 tỷ đồng, kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Rạng Đông Holding (Mã chứng khoán RDP - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Rạng Đông Holding (RDP): 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh âm 205,25 tỷ đồng, kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Theo đó, trong quý II/2021, RDP ghi nhận doanh thu đạt 1.143,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23,1% và 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 33,7% về còn 26,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,4 tỷ đồng về 301,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 25,4%, tương ứng giảm 4,42 tỷ đồng về 13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 49,6%, tương ứng giảm 27,2 tỷ đồng về 27,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý II/2021 tăng trưởng chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, RDP ghi nhận doanh thu đạt 2.675,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 189,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,4% và 37,6% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, RDP đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.170,26 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 70,83 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế là 240,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 339,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm tới 205,25 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 155,6 tỷ đồng, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 292,6 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền kinh doanh và đầu tư. Trong đó, chủ yếu là tăng vay nợ.

Với dòng tiền kinh doanh âm 205,25 tỷ đồng, đây là giá trị âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay (doanh nghiệp niêm yết tháng 9/2009).

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của RDP tăng 18,9% so với đầu năm lên 4.788,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.662,7 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 911,2 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 805,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản.

Khoản phải thu ngắn hạn của RDP tới 30/6/2021

Khoản phải thu ngắn hạn của RDP tới 30/6/2021

Đáng chú ý, trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 27,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 572 tỷ đồng lên 2.662,7 tỷ đồng; tồn kho tăng thêm 22,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 149 tỷ đồng lên 805,8 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Ngoài ra, tính tới 30/6/2021, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 15,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 287,6 tỷ đồng lên 2.132,5 tỷ đồng và chiếm tới 44,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 26/7, cổ phiếu RDP tăng 650 đồng lên 10.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan