SAB: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền (30%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/7/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2024.

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức lần thứ hai năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 31/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Passport và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.