SAM Holdings (SAM) bảo lãnh thêm cho công ty con vay 200 tỷ đồng tại ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (mã SAM - sàn HOSE) vừa thông qua việc bảo lãnh vay vốn của CTCP Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.
SAM Holdings (SAM) bảo lãnh thêm cho công ty con vay 200 tỷ đồng tại ngân hàng

Cụ thể, SAM Holdings bảo lãnh 200 tỷ đồng liên quan tới cấp tín dụng mà CTCP Dây và Cáp SACOM ký kết với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

Trước đó, SAM Holding bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ tài chính CTCP Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Điện Biên Phủ với hạn mức 100 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, SAM Holdings đang sở hữu 99,92% vốn tại CTCP Dây và Cáp SACOM, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dây cáp.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 548,52 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,09 tỷ đồng, tăng 721,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 7,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 18,85 tỷ đồng lên 43,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 151,5%, tương ứng tăng thêm 90,44 tỷ đồng lên 150,14 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 529,2%, tương ứng tăng thêm 85,95 tỷ đồng lên 102,19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 7,76 tỷ đồng, tăng 14,23 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 21,99 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,2%, tương ứng tăng thêm 3,11 tỷ đồng lên 37,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, SAM Holdings ghi nhận âm 96,14 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,93 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ có lãi nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng chủ yếu do hoạt động tài chính khác ghi nhận 132,1 tỷ đồng, cùng kỳ 13,3 tỷ đồng (tăng 118,8 tỷ đồng) và chi phí tài chính tăng do trích lập đầu tư chứng khoán 72,9 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập dự phòng 12,8 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 56,21 tỷ đồng và mới hoàn thành 26,7% kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu SAM giảm 530 đồng về 9.310 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan