SAM Holdings (SAM): Tổ chức liên quan Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 3,4 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức liên quan lãnh đạo tại CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE)  báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
SAM Holdings (SAM): Tổ chức liên quan Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 3,4 triệu cổ phiếu

Theo đó, CTCP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 3,4 triệu cổ phiếu SAM để nâng sở hữu từ 0% lên 0,97% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 28/12/2021 thông qua giao dịch thỏa thuận.

Xét về tình hình kinh doanh của Công ty, trong quý III/2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 90,17 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, SAM ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 820,96 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 361,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 3.856,7 tỷ đồng.

Ngược lại, để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, Công ty đã huy động dòng tiền tài chính dương 4.928,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là huy động vốn từ cổ đông và tăng vay nợ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/12, cổ phiếu SAM giảm 800 đồng về 24.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan