SAM: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (10.000:439)

SAM: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (10.000:439)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP SAM Holdings (SAM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông là 10.000:439 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10.000 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 439 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 35 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận được 35 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000:439, cổ đông này nhận được thêm 1,5365 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,5365) cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo thông báo nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (Công ty sẽ thông báo sau). Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu & sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến khi nhận cổ tức.

.