Vụ án tại Agribank chi nhánh 6 đã được đề cập tới trong báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Ảnh: thanh niên)

Vụ án tại Agribank chi nhánh 6 đã được đề cập tới trong báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Ảnh: thanh niên)

Sẽ tiếp tục đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án lớn về tham nhũng

(ĐTCK) Năm 2014, có 53 vụ án và 27 vụ việc do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trước Quốc hội, cơ quan này xác định 11.605 vụ án trọng điểm trong các năm 2012 – 2014. Trong đó có 53 vụ án và 27 vụ việc do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và xử lý nghiêm minh các vụ án về tham nhũng

Được biết, năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác giải quyết án tham nhũng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế chức vụ, nhất là đối với 53 vụ án và 27 vụ việc do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND tối cao và Ban Nội chính trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm kết thúc điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án về tham nhũng, kinh tế chức vụ.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 15 vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm nhiều vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ.

Trong đó, có vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc Agribank; vụ án xảy ra tại Công ty dệt kim Đông Phương và Agribank chi nhánh 6 (Tp. Hồ Chí Minh); vụ án xảy ra tại Agribank chi nhánh 7 (Tp. Hồ Chí Minh); vụ án xảy ra tại Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình cho biết thời gian tới, ngành Kiểm sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND tối cao chỉ đạo sớm kết thúc điều tra để truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ các trường hợp Kiểm sát viên đề nghị Tòa án cho bị cáo phạm tội tham nhũng hưởng án treo; kiên quyết kháng nghị đối với bị cáo phạm tội tham nhũng Tòa án cho hưởng án treo không đúng.

Nhưng Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình thừa nhận việc điều tra, xử lý một số vụ án lớn về kinh tế và tham nhũng còn chậm. Nhìn chung, chất lượng hồ sơ các vụ án hình sự chưa cao, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên còn một số hạn chế, chất lượng kháng nghị chưa đạt yêu cầu. Cần phải nâng cao chất lượng kiểm sát và công tố trong thời gian tới.

Tin bài liên quan