SGH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại của các năm trước và năm 2023 bằng tiền (47,6%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Khách sạn Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGH - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của các năm trước và năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 47,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.760 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/07/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước còn giá trị sử dụng. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vui long liên hệ với Công ty theo số điện thoại Tel: (+84-28) 38299734 để được hướng dẫn.