SHB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Mã chứng khoán: SHB - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày thanh toán (06/08/2024). Thủ tục cụ thể theo hướng dẫn của SHB.