SHP lãi ròng hơn 220 tỷ đồng năm 2014

SHP lãi ròng hơn 220 tỷ đồng năm 2014

(ĐTCK) CTCP Thủy Điện Miền Nam (mã SHP – HOSE) công bố tình hình sản xuất kinh doanh 2014 (đã kiểm toán) với kết quả khả quan.

Theo đó, SHP đạt 596,44 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế trên 220 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 2.349 đồng, đều tăng hơn gấp đôi năm 2013.

Với mức lợi nhuận này, SHP đã hoàn thành gần gấp 3 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua (78,4 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Tổng giám đốc SHP cho biết, tổng sản lượng thực hiện trong năm 2014 của 3 nhà máy là gần 663 triệu Kwh, trong đó ĐaSiat là 69,82 triệu Kwh, Đa Dâng 214,59 triệu và Đambri là 378,46 triệu Kwh. Đặc biệt, cả 3 nhà máy đều phát điện vượt so với sản lượng thiết kế; riêng Đambri là 11,9%, vượt so với sản lượng kế hoạch năm 2014  là 17,9 % và chiếm 57,09 % tổng sản lượng SHP năm 2014 đã góp phần tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Dự báo năm 2015, SHP ước thực hiện doanh thu 554 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,9 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2014, SHP có tổng tài sản ngắn hạn là 421,55 tỷ đồng, tổng tài sản dài hạn là 2.784 tỷ đồng. Nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) là 1.984 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu là 1.222 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 285 tỷ đồng.

Tin bài liên quan