SHP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (8%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thủy điện miền Nam (SHP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 470 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là 470*8% = 37,6 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (địa chỉ: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight - 45 Võ Thị Sáu, P.Đakao, Q1, TP.HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

.