SHX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

Mã chứng khoán: SHX

Mã ISIN: VN000000SHX3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 14/02/2022 đến 17h00’ ngày 23/02/2022

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo tờ trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

VNIndex

1,285.45

16.88 (1.31%)

 
VNIndex 1,285.45 16.88 1.31%
HNX 311.17 -2.12 -0.68%
UPCOM 94.95 0.17 0.18%