SJG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Công ty Sông Đà (SJG – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP tầng 5, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.