SKN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (1,86%)

Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (SKN - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 1,86%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 186 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình chứng minh nhân dân) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/07/2022.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022