SPV: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

SPV: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Thủy Đặc Sản (SPV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy Đặc Sản, tại địa chỉ: Nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản, B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM, Phòng Kế toán – Tài chính, thời gian chi trả cổ tức: từ 7h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 18/10/2021.

VNIndex

1,171.37

-2.98 (-0.25%)

 
VNIndex 1,171.37 -2.98 -0.25%
HNX 255.23 -0.45 -0.18%
UPCOM 86.68 -1.91 -2.2%