SSG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (Mã chứng khoán: SSG - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - kế toán - Công ty Cổ Phần Vận tải biển Hải Âu tại số 40 Đường số 1, Khu Phố 3, Phường Bình thuận, Quận 7, TP.HCM (vào ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2024 và xuất trình giấy tờ tùy thân.