STG dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 854 tỷ đồng

STG dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 854 tỷ đồng

(ĐTCK) Trong đó, STG sẽ chào bán 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:2, thực hiện vào quý II/2016.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Kho vận miền Nam (STG) diễn ra vào ngày 20/4 tới, HĐQT STG sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 275,4 tỷ đồng lên 854,3 tỷ đồng thông qua phát hành thêm 57,8 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Trong đó, STG dự kiến phát hành 1,1 triệu cổ phần để chi trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 4%, thực hiện vào quý III/2016. Đồng thời phát hành thêm 1,6 triệu cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:6, dự kiến thực hiện vào quý II/2016. Ngoài ra, STG sẽ chào bán 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:2, thực hiện vào quý II/2016.

Với phương án tăng vốn trên, HĐQT STG dự kiến hiệu quả kinh doanh trên vốn điều lệ mới với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.034 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,3 tỷ đồng. Ban quản trị STG cũng sẽ trình kế hoạch không chi trả cổ tức cho năm 2016.

Kết thúc năm tài chính 2015, doanh thu STG ước đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2014, vượt 7% so với kế hoạch; lợi nhuận gộp ước thực hiện 158,1 tỷ đồng, tăng 13,3% so với thực hiện năm 2014. 

Tin bài liên quan