STG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Kho Vận Miền Nam (STG – HOSE)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2022

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,240.55

-0.16 (-0.01%)

 
VNIndex 1,240.55 -0.16 -0.01%
HNX 310.1 3.08 0.99%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%