Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* HAH: CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã mua vào hơn 1,78 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 28/3 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, nâng sở hữu tại HAH lên hơn 10,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,53%.

* VNS: Ngày 15/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Ánh Dương Việt Nam – VinaSun (VNS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2023.

* FTS: CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2023 với tổng doanh thu hoạt động và tài chính đạt hơn 180,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 98,9 tỷ đồng. Trong quý II/2023, FTS đặt mục tiêu 190 tỷ đồng doanh thu hoạt động và tài chính, lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng.

* KBC: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) đã mua vào cổ phiếu KBC trong ngày 25/4. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 46,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,1%.

* SBT: CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) thông qua tờ trình Đại hội cổ đông về phương án phát hành hơn 67,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020, tỷ lệ phát hành 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trước tháng 12/2023.

* VCI: CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC (VCI – HOSE) thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 16/5/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 06/6/2023.

* LIX: CTCP Bột giặt LIX (LIX – HOSE) thông qua kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu 677,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 55,4 tỷ đồng. Trong quý II/2023, LIX đặt mục tiêu doanh thu 765 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng.

* CSC: CTCP Tập đoàn COTANA (CSC – HNX) thông qua việc triển khai phát hành hơn 5,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:22 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 22 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

* L40: CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (L40 – HNX) thông qua kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu thuần hơn 26,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 0,47 tỷ đồng.

* PPP: Ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 của CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/6/2023.

Tin bài liên quan