Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/3

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/3

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/3 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) thông báo, ngày 29/3 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác đê bổ sung vốn, với mức huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

* CEE: Ngày 6/3, HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE – HOSE) đã có quyết định bán trọn lô 7,8 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia với giá 110 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 3 – tháng 4/2019.

* HVH: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/3/2019.

* DXG: CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG - HOSE)  dự kiến phát hành gần 77 triệu cổ phiế trả cổ tức tỷ lệ 22%. Phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP, và phát hành 87,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2019, DXG đặ mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng.

* TCL: Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 của CTCP Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/4/2019.

* TLD: CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (TLD – HOSE) thông qua việc chào bán hơn 9,35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* THI: Ngày 21/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 của CTCP Thiết bị điện (THI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/4/2019.

* AST: Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 của CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/4/2019.

* TTZ: Ông Yang Xiao Dong, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ – HNX) đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu TTZ từ ngày 08/3 đến 04/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại,ông Yang Xiao Dong đang nắm giữ hơn 443.000 cổ phiếu TTZ, tỷ lệ 5,86%.

* SDU: Ngày 6/3, Cục thuế TP. Hà Nội đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (SDU – HNX). Trước đó vào tháng 10/2018, Cục thuế TP. Hà Nội đã có thông báo thu tiền nợ thuế, phạt nộp chậm tiền thuế tổng cộng hơn 30,3 tỷ đồng đối với SDU.

* HEV: CTCP Sách Đại học – Dạy nghè (HEV – HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 30 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,2 tỷ đồng và cổ tức theo tỷ lệ 13%.

* TTC: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3/2019. 
Tin bài liên quan