Sửa Luật Kế toán theo hướng đề cao tính minh bạch

Sửa Luật Kế toán theo hướng đề cao tính minh bạch

(ĐTCK) Sáng 24/9, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Luật kế toán”.

Tại Hội thảo, Bộ Tài chính cho biết, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán lần này không rà soát sửa đổi toàn bộ nội dung của Luật Kế toán, mà chỉ tập trung vào những vấn đề lớn thật sự cần thiết, xuất phát từ các yêu cầu của thực tế, yêu cầu hội nhập và yêu cầu của các văn bản pháp luật liên quan. Cụ thể, dự thảo sẽ sửa đổi những nội dung như sự thiếu thống nhất giữa các văn bản luật pháp hiện hành; các nội dung đã được quy định trong Luật Kế toán nhưng còn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện luật mà không sửa thì dẫn đến vi phạm luật, hoặc nếu bắt buộc phải thực hiện thì không phù hợp với thực tế, gây lãng phí; các nội dung thực tế hoạt động kế toán đã diễn ra cần phải bổ sung chế tài quản lý bằng pháp luật nhưng vẫn chưa được quy định trong Luật Kế toán. 

Cùng với Luật Kiểm toán độc lập (có hiệu lực từ năm 2012), Luật Kế toán (sau khi sửa đổi, bổ sung) được kỳ vọng sẽ góp phần giúp hoạt động tài chính, kinh tế Việt Nam minh bạch, hiệu quả hơn.

VNIndex

1,252.37

0.3 (0.02%)

 
VNIndex 1,252.37 0.3 0.02%
HNX 300.63 0.45 0.15%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
12/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022