Sudico (SJS) ghi nhận lỗ 4,09 tỷ đồng trong quý IV/2021

Sudico (SJS) ghi nhận lỗ 4,09 tỷ đồng trong quý IV/2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán SJS - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, SJS ghi nhận doanh thu giảm 76,2% so với cùng kỳ về 220,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 4,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 21,67 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 37% về chỉ còn 6,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 95,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 328,44 tỷ đồng về 14,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 62,3%, tương ứng giảm 20,95 tỷ đồng về 12,68 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 3,31 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 236,65 tỷ đồng.

Như vậy, công ty ghi nhận lỗ trong kỳ chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh, cũng như hoạt động khác tiếp tục ghi nhận lỗ.

Lũy kế trong năm 2021, SJS ghi nhận doanh thu đạt 746,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 34,3% và tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, SJS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.155 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 171 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 88,16 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 51,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty ghi nhận âm 412 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 61,58 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 8,88 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 521,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, công ty đã phải huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của SJS giảm 1,6% so với đầu năm về 6.937,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 3.577,88 tỷ đồng, chiếm 51,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 2.209,8 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn trong năm tăng 76,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 522,11 tỷ đồng lên 1.204 tỷ đồng và chiếm 17,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu SJS tăng 400 đồng lên 81.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan