SZB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2023 cho cổ đông bằng tiền (23%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình (Mã chứng khoán: SZB - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 cho cổ đông bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/08/2024 và xuất trình căn cước công dân.