Tập đoàn C.E.O (CEO) báo lỗ 38,1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán: CEO – sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Tập đoàn C.E.O (CEO) báo lỗ 38,1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 142 tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là âm 38,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2,1 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 40,5% về chỉ còn 11,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 85,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 100,3 tỷ đồng về còn 16,4 tỷ đồng; lỗ hoạt động tài chính là 24,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 22,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 83,9%, tương ứng giảm 12 tỷ đồng về 2,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 54,7%, tương ứng giảm 37,6 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 1.470%, tương ứng tăng thêm 14,7 tỷ đồng lên 15,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ mặc doanh nghiệp đã tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng do lợi nhuận gộp giảm mạnh nên lợi nhuận cũng giảm mạnh. Ngoài ra, lợi nhuận chỉ bớt giảm khi doanh ghi nhận doanh thu đột biến từ hoạt động khác, nhưng không thuyết minh cụ thể nguồn lợi nhuận khác từ đâu.

Doanh nghiệp cho biết thêm, lợi nhuận giảm trong kỳ do doanh thu thuần giảm vì chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh chính (doanh thu thuần – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong kỳ, lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính là âm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 33,7 tỷ đồng.

Không những lợi nhuận giảm, trong kỳ dòng tiền kinh doanh chính đã âm. Theo đó, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 130,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 6,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã dùng lượng tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh dẫn tới quỹ tiền mặt suy giảm mạnh trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của CEO giảm 3,2% so với đầu năm về 7.203 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.186,4 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.489,5 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 801,6 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 682,3 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 8,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 60,1 tỷ đồng về còn 648,3 tỷ đồng và chiếm 9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu CEO tăng 200 đồng lên 10.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan