Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường để điều chỉnh, bổ sung điều lệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: GVR - sàn HOSE) thông qua việc tổ chứ Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường để điều chỉnh, bổ sung điều lệ

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường để điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/01, ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường dự kiến là ngày 26/02.

Doanh nghiệp giao cho Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức ĐHCĐ bất thường và công bố thông tin.

Trong 9 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu đạt 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.033 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 12% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 24.647 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.029 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 5% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp mới hoàn thành được 50% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 1.244 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 743,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của GVR tăng 0,9% lên 79.244 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và đầu tư tài chính tăng 13,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.877,6 tỷ đồng đạt 15.552,1 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/01, cổ phiếu GVR tăng 50 đồng lên 29.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan