Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): Lợi nhuận quý III của công ty mẹ giảm mạnh

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): Lợi nhuận quý III của công ty mẹ giảm mạnh

(ĐTCK) Trong quý III/2018, công ty mẹ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) đạt 1.584,1 tỷ đồng doanh thu, gần 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước là gần 2.035 tỷ đồng và gần 221 tỷ đồng.

Lợi nhuận lao dốc chủ yếu do doanh thu giảm mạnh, chỉ đạt 104,5 tỷ đồng so với mức 334,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, theo DBC, trong quý III/2017, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại công ty mẹ đạt 176,86 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá nguyên liệu nông sản tăng dẫn đến lợi nhuận của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm 6,79 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, quý III/2018, lợi nhuận sau thuế các hoạt động kinh doanh khác cũng giảm so với cùng kỳ 286 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh trong quý III/2018 đi xuống khiến cho kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay của công ty mẹ DBC thua xa cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của công ty me DBC đạt 4.365 tỷ đồng, giảm 6%, lợi nhuận sau thuế đạt 98,6 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm trước lãi sau thuế hơn 492 tỷ đồng).

Tin bài liên quan