Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Lợi nhuận quý II giảm hơn 16%

Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Lợi nhuận quý II giảm hơn 16%

(ĐTCK) Báo cáo tài chính riêng quý II/2019 CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã NSC) vừa công khai cho thấy hiệu quả kinh doanh có sự suy giảm. 

Cụ thể, trong kỳ, NSC ghi nhận 278,8 tỷ đồng doanh thu và 45,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 9,2% và 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm còn 235 tỷ đồng từ mức 299,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu tăng.

Kết quả kinh doanh quý II/2019 sụt giảm đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay.

Theo đó, NSC đạt 506,9 tỷ đồng doanh thu, giảm 10,4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ giảm nhẹ xuống 109,2 tỷ đồng.

Tin bài liên quan