Tập đoàn PAN (PAN) chào bán 104,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động 1.566,71 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn PAN (mã PAN - sàn HOSE) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tập đoàn PAN (PAN) chào bán 104,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động 1.566,71 tỷ đồng

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Như vậy, ước tính công ty sẽ phát hành thêm 83,56 triệu cổ phiếu mới.

Thêm nữa, công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu phát hành thành công 104,45 triệu cổ phiếu, công ty sẽ huy động được 1.566,71 tỷ đồng.

Trong số tiền huy động, công ty dự kiến dùng 55 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An; đầu tư 421,07 tỷ đồng vào CTCP Khử Trùng Việt Nam để nâng sở hữu từ 41,98% lên 65,66% vốn điều lệ; đầu tư 210,26 tỷ đồng vào CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam để nâng sở hữu từ 65,57% lên 80,35% vốn điều lệ; đầu tư 87,19 tỷ đồng vào CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre để nâng sở hữu từ 78,33% lên 100% vốn điều lệ; đầu tư 63,98 tỷ đồng vào CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An để nâng sở hữu từ 80,52% lên 94,78% vốn điều lệ; đầu tư 42,49 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản 584 Nha Trang để nâng sở hữu từ 73,45% lên 100% vốn điều lệ.

Thêm nữa, công ty sử dụng 400 tỷ đồng đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư 100 tỷ đồng vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn; và trả nợ vay 186,7 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Như vậy, nếu thực hiện thưởng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 208,89 triệu cổ phiếu lên 396,9 triệu cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu PAN tăng 150 đồng lên 22.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan