Tập đoàn PAN (PAN) lãi đột biến quý IV/2020 hơn 122 tỷ đồng, gấp 354 lần cùng kỳ

Tập đoàn PAN (PAN) lãi đột biến quý IV/2020 hơn 122 tỷ đồng, gấp 354 lần cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính riêng của CTCP Tập đoàn PAN (PAN - sàn HOSE), cả doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính gần 173 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, trong đó các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều thấp hơn so với quý IV/2019 đã đẩy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lên mức gần 135 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm nhẹ. Kết quả, lãi sau thuế ghi nhận hơn 122 tỷ đồng, trong khi quý IV/2019 chưa đầy nửa tỷ đồng.

Cả năm 2020, doanh thu hoạt động tài chính PAN hơn 309 tỷ đồng, tăng 93%; lợi nhuận sau thuế 111,5 tỷ đồng, tăng 22,5 lần so với thực hiện năm 2019.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản PAN gần 5.000 tỷ đồng, lớn nhất là khoản mục đầu tư vào công ty con hơn 2.734 tỷ đồng. Kế đến là khoản mục tiền và tương đương tiền 1.110 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn 984 tỷ đồng (tập trung ở phải thu các bên liên quan gần 818 tỷ đồng).

Với khoản đầu tư vào công ty con, hiện các công ty con của PAN bao gồm CTCP Thực phẩm PAN, CTCP PAN Farm, CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN, CTCP cà phê Golden Beans.

Mới đây, FMC công bố doanh thu năm 2020 đạt kỷ lục hơn 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đi ngang hơn 236 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 3.904 đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020, PAN thực hiện thoái vốn toàn bộ 15,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 41,88% vốn tại CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG), theo giá bình quân cổ phiếu VFG trong phiên là 46.850 đồng/CP, ước tính PAN thu về hơn 721 tỷ đồng. Giá trị khoản đầu tư ghi nhận tài thời điểm cuối năm 2019 là 484 tỷ đồng. Cùng ngày thoái vốn (22/12/2020), công ty con PAN Farm thông báo đã trở thành cổ đông lớn của VFG với số cổ phiếu tương tự.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi ghi nhận 2 phiên giảm liên tục, PAN hiện đang ở mức giá 31.000 đồng/CP, tương ứng giảm gần 9% trong 1 tuần, nhưng vẫn ghi nhận tăng 15% trong 1 tháng gần nhất, và tăng hơn 54% trong 1 quý gần nhất.

Tin bài liên quan