Tập đoàn PAN (PAN) sẽ hoán đổi cổ phiếu để nhận thêm 17,8% vốn tại Bibica (BBC)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán PAN - sàn HOSE) thông qua phương án đầu tư cổ phiếu CTCP Bibica (mã chứng khoán BBC - sàn HOSE) thông qua hoán đổi cổ phần CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG).
Tập đoàn PAN (PAN) sẽ hoán đổi cổ phiếu để nhận thêm 17,8% vốn tại Bibica (BBC)

Theo đó, PAN dự kiến đầu tư 3.331.573 cổ phiếu BBC, tương ứng 17,8% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phương thức nhận phát hành cổ phần theo phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.

Trước đó, HĐQT của BBC cũng đã thông qua nghị quyết về một số điều khoản cụ thể của phương án hoán đổi cổ phần với cổ đông PAN CG. Trong đó, BBC sẽ phát hành mới hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC nhằm hoán đổi với cổ phần của PAN CG theo tỷ lệ 1:6, tương ứng một cổ phần BBC phát hành mới đổi được 6 cổ phần PAN CG.

Cụ thể, Tập đoàn PAN sẽ thực hiện hoán đổi 20 triệu cổ phiếu tại PAN CG để đổi lại hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC.

Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi nêu trên được tính theo giá trị sổ sách ở thời điểm 31/3/2021. Cụ thể, giá trị tài sản thuần của BBC tại thời điểm đó là 1.103 tỷ đồng; tương ứng giá trị sổ sách 71.539 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị tài sản thuần của PAN CG là 238,36 tỷ đồng; tương đương giá trị sổ sách 11.918 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, PAN ghi nhận doanh thu đạt 2.554,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,04 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,3% và 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,9% lên 18,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 10,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 43,8 tỷ đồng lên 467,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 19,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16,3 tỷ đồng về 66 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 57,5 tỷ đồng lên 395,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.401,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và 30,1% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần là 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 419 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 25,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/1/2022, cổ phiếu PAN giảm 500 đồng về 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan