Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX – HOSE)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch Petrolimex: Tầng 24 tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội (nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.