Tasco (HUT): Một nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn khi mua vào 13,7 triệu cổ phiếu

Tasco (HUT): Một nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn khi mua vào 13,7 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ đông cá nhân mua vào lượng lớn cổ phiếu của CTCP Tasco (Mã chứng khoán HUT - sàn HNX).

Theo đó, nhà đầu tư Vũ Thái Xuyên vừa mua vào 13,7 triệu cổ phiếu HUT để nâng sở hữu từ 0% lên 5,1% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 30/11/2021. Như vậy, sau giao dịch, nhà đầu tư cá nhân đã trở thành cổ đông lớn của công ty.

Trong phiên 30/11, có giao dịch thoả thuận đúng bằng 13,7 triệu cổ phiếu, giá trị 21,93 tỷ đồng, tương đương 16.000 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ phiên 30/11, từ ngày 23/11 đến cuối tháng 11 liên tiếp có các giao dịch thoả thuận khối lượng lớn cổ phiếu HUT, từ 11,65 - 14,11 triệu đơn vị.

Trong một diễn biến mới, trong ngày 6/12, HĐQT Công ty đã liên tiếp có các nghị quyết miễn nhiệm 3 phó tổng giám đốc với ông Khuất Trung Thắng, ông Nguyễn Dĩnh Siêu và bà Trần Hải Yến.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, công ty ghi nhận doanh thu giảm 15,8% so với cùng kỳ về 161,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 72,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 80,51 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý thứ 6 lỗ liên tiếp của Tasco.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 1.668,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 31,71 tỷ đồng lên 33,61 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57%, tương ứng giảm 4,5 tỷ đồng về 3,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 77,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 19,8 tỷ đồng lên 45,45 tỷ đồng.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận cốt lõi âm 11,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 23,8 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận cốt lõi âm, công ty tiếp tục ghi nhận chi phí tài chính 65,2 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Như vậy, hoạt động kinh doanh của công ty không đủ tạo lợi nhuận để trả lãi vay, điều này dẫn tới lợi nhuận trong quý III/2021 âm 72,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HUT ghi nhận doanh thu tăng 16,9% so với cùng kỳ lên 625,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 146,42 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 89,75 tỷ đồng. Như vậy, với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm, công ty đang ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 53,4 tỷ đồng so với đầu năm lãi 80,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, HUT đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 100 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/12, cổ phiếu HUT giảm 500 đồng về 17.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan