TCH phát hành thêm gần 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25:2

TCH phát hành thêm gần 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25:2

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH - sàn HOSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, TCH dự kiến phát hành thêm 49,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25:2, tức người sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 14/1/2022.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 30/9/2021. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021 đến 30/9/2021), tính đến cuối tháng 9/2021, TCH ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.931 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính (1/4/2021 - 30/3/2022), TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 58% so với cùng giai đoạn năm trước.

Trên thị trường, sau nhịp tăng khá mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 12/2021, cổ phiếu TCH đã quay đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, trong phiên chào năm mới 2022, cổ phiếu TCH đã nhanh chóng lấy lại đà tăng mạnh và đang tạm tăng 4,4% lên mức 28.650 đồng/CP.

Mới đây, TCH cũng vừa thông qua Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ gần 106,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tương ứng 99,99% vốn điều lệ.

Bên nhận chuyển nhượng là Tập đoàn Bất động sản CRV - cũng là công ty con của TCH với tỷ lệ lợi ích của TCH tại đây là 60,33%, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67% (tính đến 30/9). Như vậy sau khi hoàn tất, TCH sẽ không nắm giữ trực tiếp cổ phần tại Xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Mục đích của giao dịch chuyển nhượng này là để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành. TCH định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho công ty con là CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.

Tin bài liên quan