TDC đặt kế hoạch cổ tức tối thiểu 14%

TDC đặt kế hoạch cổ tức tối thiểu 14%

(ĐTCK) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ 2014, theo đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.355 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 157 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 14%.

Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2014 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế. Năm 2013, TDC đạt tổng doanh thu 1.651 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng, chia cổ tức 14%.

ĐHCĐ TDC cũng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Uni Town giai đoạn 3 và Dự án TDC Dragon Hill trong giai đoạn 2014 - 2018 với tổng giá trị đầu tư 9.195 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư cho 2 dự án trên được cân đối từ 3 nguồn chính gồm: vốn tự có 10% giá trị dự án; phát hành trái phiếu 1.000 tỷ đồng và vốn huy động từ khách hàng khoảng 70%.

TDC sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất với CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (ITC) tại Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (Lô O2 - 16, O2 - 17, Lô G1, G9, K5) để làm quỹ đất đầu tư xây dựng 2 dự án nêu trên, với tổng diện tích 373.133 m2, tổng giá trị hợp đồng là 5.220 tỷ đồng.

Tin bài liên quan