Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đem về khoản lợi nhuận 30 tỷ đồng cho TDH trong năm 2017

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đem về khoản lợi nhuận 30 tỷ đồng cho TDH trong năm 2017

TDH: Cổ đông chất vấn chuyện bán chợ Thủ Đức

(ĐTCK) Việc bán 51% cổ phần tại Công ty Quản lý chợ nông sản Thủ Đức cho cấp cán bộ quản lý từ cấp phòng trở lên của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) mà không được bàn bạc và công bố tại Đại hội đồng cổ đông đã khiến cổ đông của Công ty đặt câu hỏi về tính minh bạch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của TDH diễn ra hôm 24/4 vừa qua, đại diện Quỹ Đầu tư KWE đã chất vấn hàng loạt vấn đề xung quanh việc bán cổ phần Công ty Quản lý chợ nông sản Thủ Đức (viết tắt là Công ty Chợ).

Cụ thể, giao dịch đã diễn ra chưa? Danh sách người mua, số cổ phần mua tương ứng? Giá bán Công ty và lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty Chợ? Dựa trên giả định nào Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc định giá bán? Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tìm các giải pháp khác để tìm người mua giá cao hơn, có lợi hơn cho cổ đông? Tại sao lại bán 51%, mà không phải tỷ lệ khác?

Cổ đông cũng đặt câu hỏi: Tại sao việc bán chợ không được đưa ra xin ý kiến cổ đông? Đây là tài sản lớn và đem lại lợi nhuận ổn định cho TDH trong nhiều năm qua dù tình hình kinh doanh bất động sản có lúc khó khăn. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Chợ đạt 30 tỷ đồng, chiếm 25% lợi nhuận sau thuế của TDH.

Cổ đông khác lại chất vấn vì sao lại bán cổ phần cho một nhóm cán bộ quản lý của Công ty, mà không bán rộng rãi ra bên ngoài.

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị TDH đã trả lời, chủ trương bán cổ phiếu Công ty Chợ mới chỉ vừa thông qua trong quý I/2018, hiện nay đang triển khai, đang trong giai đoạn chờ cổ đông đóng tiền mua cổ phiếu.

Ông Hiếu đã giải thích lý do vì sao lại bán cổ phần cho cán bộ nhân viên mà không bán ra ngoài. Cụ thể, Công ty Chợ được thành lập từ năm 2003, trong quá trình đó, cán bộ nhân viên đã đóng góp công sức nhiều cho sự phát triển của chợ.

Đối tượng phát hành là những quản lý từ cấp phó phòng trở lên của cả Công ty mẹ và của Công ty Chợ. Công ty không phát hành cho tất cả cán bộ nhân viên vì số lượng rất đông và khó kiểm soát, chỉ dành cho những cán bộ quản lý có đóng góp nhiều công sức.

Một nguyên nhân khác mà Công ty không phát hành ra ngoài là do Chợ nông sản Thủ Đức là một trong những chợ đầu mối quan trọng của TP.HCM nên Thuduc House cần nắm giữ quyền điều hành và không nên bán ra ngoài, vì các vấn đề đảm bảo về an ninh, an toàn thực phẩm, bảo vệ tại khu chợ rất phức tạp.

Về lý do bán 51% cổ phần, ông Hiếu giải thích, là để có thể hạch toán được lợi nhuận vào báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định kế toán. Tuy nhiên, các lãnh đạo chủ chốt chiếm tỷ lệ sở hữu tương đối lớn nên cộng thêm số lượng này, TDH vẫn chiếm trên 51% cổ phần và nắm giữ quyền kiểm soát Công ty. Việc bán với tỷ lệ này vừa giải quyết được vấn đề lợi nhuận vừa đảm bảo được quyền kiểm soát của TDH tại Công ty Chợ.

Về giá bán, ông Hiếu cho biết, TDH đã mời một công ty định giá độc lập, giá bán là giá bình quân của 5 phương pháp định giá khác nhau, giá này tương đối sát với giá thị trường. Cán bộ công nhân viên phải mua đúng với giá trị định giá mà không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào về giá.

Việc bán cổ phiếu Công ty Chợ, theo ông Hiếu, cũng không làm ảnh hưởng đến dòng tiền trong tương lai của TDH do trước đây, trong giai đoạn đầu phát triển của Công ty Chợ, TDH chỉ trích 50% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức, còn 50% lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư. Sau khi hoàn tất bán cổ phần có thể sẽ nâng tỷ lệ lên 70% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức.

Ngoài ra, tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty Chợ ngày càng tốt lên nên dòng tiền cổ tức sẽ không có quá nhiều biến động so với trước khi bán cổ phần.

Tại Đại hội, Chủ tịch TDH cũng cho biết sẽ gửi văn bản trả lời chi tiết nhà đầu tư về các vấn đề còn thắc mắc.

Đáng lưu ý là tất cả các tờ trình của Đại hội được thông qua, duy chỉ có một nội dung xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn chủ bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% đã không được các cổ đông thông qua.  

Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc TDH cho biết, theo điều lệ Công ty, các quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất mới phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp bán 51% Công ty Chợ có giá trị thấp hơn 35% tổng tài sản của TDH nên thẩm quyền quyết định thuộc về Hội đồng quản trị.

Tin bài liên quan