Thái Hưng mua 14,1 triệu cổ phiếu TIS

Thái Hưng mua 14,1 triệu cổ phiếu TIS

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng vừa mua 14,1 triệu cổ phiếu TIS và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Ngày giao dịch là ngày 21/2/2017. Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận tại mức giá 10.900 đồng/cổ phiếu.

Trong ngày 21/2, ông Lê Thành Thực, cổ đông lớn của TIS đã bán 4,6 triệu cổ phiếu, giảm khối lượng sở hữu xuống còn hơn 9,6 triệu cổ phiếu (tương ứng 3,4%). Ông Thực vừa mua 14,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của TIS 2 tháng trước với mức giá bình quân 7.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, TIS có các cổ đông lớn là Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel) nắm 42,11%; SCIC nắm 35,21%; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng nắm 11,3%; Thái Hưng nắm 5%. Trước khi trở thành cổ đông lớn của Gang thép Thái Nguyên, Thái Hưng đã chào mua và sở hữu gần 51% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Thép Việt Ý (VIS).

Tin bài liên quan