Tháng 11, POW có tên trong danh sách doanh nghiệp lỗ họ dầu khí

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo cáo mới đây của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho thấy tháng 11, PVPower (mã POW) là 1 trong 5 doanh nghiệp lỗ.
Tháng 11, POW có tên trong danh sách doanh nghiệp lỗ họ dầu khí

Cụ thể, tháng 11/2021, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên có 17/22 (bao gồm cả Công ty mẹ -PVN) có kết quả kinh doanh có lãi. Trong khi có 5 đơn vị lỗ (bao gồm PVPower, PVMR, PVC, DQS và VNPoly).

Báo cáo của PVPower cho thấy, sản lượng điện tháng 11 ở mức 854,7 triệu kWh, thực hiện 50% kế hoạch tháng và giảm 39% so với cùng kỳ. Tổng công ty cho biết, nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm thấp do tình hình dịch Covid-19. Đồng thời, mưa trên diện rộng cả nước và đặc biệt mưa bão tại miền Trung, các nhà máy điện mặt trời vẫn được ưu tiên huy động. Doanh thu tháng 11 của POW ở mức 1.436 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch tháng và giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hợp nhất toàn PVN tháng 11/2021 ước đạt 35.400 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch tháng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 337.600 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 11 tháng. Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 373.200 tỷ đồng vượt mức 6,0% kế hoạch năm 2021 và tăng 23% so với cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tháng 11/2021 ước đạt 2.600 tỷ đồng, vượt 47% kế hoạch tháng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 40.200 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần kế hoạch 11 tháng. Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 40.700 tỷ đồng cao gấp 2,3 lần kế hoạch năm 2021 và vượt 2,0 lần so với cùng kỳ 2020.

Theo ước tính của PVN, thực hiện cả năm 2021 có 19/22 đơn vị có kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế hợp nhất) có lãi và chỉ còn 03 đơn vị do còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh là DQS, PVC và VNPoly. Cả năm còn 04 đơn vị không hoàn thành kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021, đó là: PVPower, PVD, PVE và PVMR.

Tin bài liên quan