Thành viên HĐQT Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán DHC - sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu giảm sở hữu.
Thành viên HĐQT Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

Theo đó, ông Lê Quang Hiệp, Thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 5,17% về còn 4,88% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/8 đến 21/9.

Như vậy, nếu giao dịch thành công, ông Hiệp sẽ không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của Đông Hải Bến Tre đạt 1.080,1 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 63% lên 904,9 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 83%, đạt 175,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 14,7% lên 16,2%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 38% so với cùng kỳ xuống còn 3,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 59% còn 4,3 tỷ đồng do Công ty đã trả hết các khoản nợ vay trung hạn và lãi suất vay ngắn hạn giảm.

Chi phí bán hàng tăng 50% lên 29,6 tỷ đồng phần lớn là do chi phí vận chuyển tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75,7% lên 9,7 tỷ đồng do các khoản thuê ngoài phục vụ cho công tác quản lý tăng và ủng hộ hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Kết thúc quý II/2021, lợi nhuận sau thuế của DHC đạt 128,2 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.097,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 78% lên 301,1 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 3.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 399 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu và 75,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8, cổ phiếu DHC tăng 400 đồng lên 88.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan