Thế giới Di động (MWG): Quý IV/2021, biên lợi nhuận gộp giảm về 20,4% sau khi đạt đỉnh trong quý III/2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã chứng khoán MWG – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Thế giới Di động (MWG): Quý IV/2021, biên lợi nhuận gộp giảm về 20,4% sau khi đạt đỉnh trong quý III/2021

Theo đó, trong quý IV/2021, MWG ghi nhận doanh thu đạt 36.138,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.563,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,9% và 65,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,1% về còn 20,4%.

Được biết, trong đỉnh dịch quý III/2021, biên lợi nhuận gộp của MWG đạt kỷ lục 25,02%, trong thời gian từ 2017 - 2020, biên lợi nhuận gộp dao động từ 16,8% lên 22,1% và trung bình 4 năm là 18,9%. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mở cửa lại nền kinh tế, biên lợi nhuận gộp của MWG lại giảm về còn 20,4% và thấp hơn cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 17,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.100,2 tỷ đồng lên 7.374,9 tỷ đồng; lãi hoạt động tài chính tăng 65%, tương ứng tăng thêm 62,7 tỷ đồng lên 159,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 13,9%, tương ứng tăng thêm 593,8 tỷ đồng lên 4.853 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 122.958,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.901,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,3% và 25% so với cùng kỳ.

Năm 2021, MWG đặt kế hoạch doanh thu là 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.750 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính Công ty hoàn thành 103,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính suy giảm mạnh chỉ ghi nhận dương 20,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 10.792,4 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền suy giảm mạnh chủ yếu do công ty tiếp tục tăng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của MWG tăng 36,8% so với đầu năm lên 62.983,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 29.180,3 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 9.634,2 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.162,1 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong năm, tồn kho tăng 50,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 9.758,1 tỷ đồng lên 29.180,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 98,2%, tương ứng tăng thêm 1.566,8 tỷ đồng lên 3.162,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Chính vì tồn kho và khoản phải thu tăng cao dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh chính suy giảm mạnh và chỉ đạt 20,7 tỷ đồng.

MWG tiếp tục tăng trích lập dự phòng giảm giá tồn kho trong năm 2021.

MWG tiếp tục tăng trích lập dự phòng giảm giá tồn kho trong năm 2021.

Năm 2021, MWG ghi nhận dự phòng giảm giá tồn kho là 682,8 tỷ đồng so với đầu năm chỉ là 504,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 47,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 7.895,6 tỷ đồng lên 24.647,5 tỷ đồng và chiếm 39,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu MWG giảm 400 đồng về 131.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan