Thép Nam Kim (NKG): Cổ phiếu tăng 3,1 lần, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã chứng khoán NKG – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.
Thép Nam Kim (NKG): Cổ phiếu tăng 3,1 lần, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu

Theo đó, bà Trần Ngọc Diệu, Phó tổng giám đốc Thép Nam Kim đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1.286.966 cổ phiếu về còn 286.966 cổ phiếu, tương ứng giảm từ 0,75% về còn 0,17% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/5 đến 4/6.

Được biết, cổ phiếu NKG đã liên tục tăng mạnh trong những tháng qua. Nếu như giai đoạn tháng 11/2020 cổ phiếu đi ngang vùng 8.300 đồng/cổ phiếu thì tới ngày 28/4/2021 đã là 25.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng tới gần 3,1 lần. Như vậy, lãnh đạo đăng ký bán sau khi cổ phiếu đã trải qua chuỗi tăng nóng trên sàn chứng khoán.

Trước đó, doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 4.852,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 318,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 97,9% và 668,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,6% lên 12,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 187,8% lên 610,1 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 117,5% lên 17,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 179,5% lên 173,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42,1% lên 27 tỷ đồng, doanh thu khác tăng 5.000% lên 10,2 tỷ đồng… Như vậy, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Mặc dù lợi nhuận tăng tích cực nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm. Cụ thể, quý I/2021 doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 39 tỷ đồng, cùng kỳ âm 873 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn do tăng mạnh khoản phải thu và tồn kho trong kỳ.

Trong kỳ, tồn kho tăng 47,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.129,2 tỷ đồng lên 3.500,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 43,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 624,8 tỷ đồng lên 2.062,3 tỷ đồng.

Tin bài liên quan