Thép Tiến Lên ước đạt hơn 30 tỷ lợi nhuận

Thép Tiến Lên ước đạt hơn 30 tỷ lợi nhuận

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) đã họp thành công sau lần triệu tập thứ hai. Tại ĐHCĐ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch TLH cho biết, trong quý I/2014, doanh thu  của Công ty đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 30 tỷ đồng.

Năm 2014, TLH dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng. Cổ tức chi trả dự kiến là 12%.

Năm 2013, Công ty trả cổ tức 10%. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả. ĐHCĐ TLH cũng nhất trí thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng cổ phiếu để bổ sung vốn cho nhà máy mới và dự án bất động sản.  

Tin bài liên quan