THG: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (10%)

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 03/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,171.95

-10.82 (-0.92%)

 
VNIndex 1,171.95 -10.82 -0.92%
HNX 307.05 4.66 1.52%
UPCOM 93.61 -2.82 -3.02%
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023