Thủ tướng sẽ giao ban trực tuyến toàn quốc đôn đốc giải ngân đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương quý I/2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chuẩn bị kỹ Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng đầu năm 2021; đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1141/VPCP-KTTH ngày 22/2/2021.

Theo đánh giá của Chính phủ, quý I/2021, vốn đầu tư phát triển tăng khá, đạt 6,3%, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng (Vốn đầu tư công tăng 13%, đạt 15% kế hoạch; vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước tăng 5,7%; vốn FDI thực hiện tăng 6,5%).

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 31/3 vừa qua, trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã một lần nữa nhấn mạnh công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Tin bài liên quan